Kwaliteitscriteria Prov. Staten verkiezingen 2023

Het provinciale team en het landelijke bestuur is ervan overtuigd dat, wanneer aan onderstaande criteria is voldaan, succesvol kan worden meegedaan met de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.

  1. Aantal kandidaten op de lijst

De kandidatenlijst zal uit minimaal acht volwaardige kandidaten bestaan, conform de regels die Volt hieraan stelt (zoals pariteit, positief advies van prokancie, voldoen aan wettelijke vereisten). Daarnaast streven we naar een evenredige verdeling van kandidaten over de gehele provincie Overijssel.

2. Voldoende organisatie

In de provincie zijn voldoende (ten minste 15) vrijwilligers actief die deelname aan de Provinciale Statenverkiezing mogelijk en realistisch maken. De projectgroep bevat leden uit alle regio’s die in Overijssel actief zijn. Daarnaast zijn er uitvoeringsplannen voor communicatie, campagne en fundraising die zijn goedgekeurd door de de stuurgroep voor het congres dat eind 2022 plaatsvindt.

3. Deadlines behalen

Uiterste data voor:

  • begin oktober 2022 eerste versie Beleidsprogramma

  • begin oktober 2022 eerste versie Verkiezingsprogramma

  • 18 december 2022: Kandidatenlijst instemmen

4. Beleid

Het verkiezingsprogramma is gebaseerd op een beleidsprogramma (in wording) en is op voor Overijssel essentiële onderdelen ook specifiek toegespitst op de provinciale situatie.

5. Begeleiding fractie

Er is een plan voor een voldoende robuuste en deskundige organisatie die na de verkiezingen een fractie goed kan faciliteren en ondersteunen. Waarbij er vanuit de verschillende regio’s zicht is op vrijwilligers die zich actief willen inzetten om de fractie te ondersteunen. Daarnaast moeten de verschillende regiobesturen achter de stuurgroep en haar plannen staan.

6. Congres

Als deel te kunnen nemen wordt er vóór 18 december 2022 een provinciaal congres georganiseerd waar

  1. het verkiezingsprogramma en beleidsprogramma worden geaccordeerd en

  2. de kandidatenlijst wordt samengesteld.

Wanneer aan de criteria niet wordt voldaan, zal het provinciale team zich terugtrekken en geen deelname aan de PS-verkiezingen organiseren.

Belangstelling om mee te helpen om van deze verkiezingen een succes te maken?
Belangstelling om namens Volt kandidaat te worden voor de Provinciale Staten?

Check dan hier onze vacatures!