Volt Overijssel

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Uit de nieuwsbrief van Volt Overijssel:

Het beleidsteam van Volt Overijssel heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de conceptversie van het provinciale beleid. Het beleidsprogramma wordt officieel aan de leden voorgelegd op het congres van 11 december, maar wij willen nu alvast input ophalen van de leden zodat we die nog kunnen verwerken. Het beleidsprogramma is opgedeeld in zes thema’s en je kunt tot en met vrijdag 21 oktober via het formulier per thema feedback geven. Deze feedback gaan we bespreken tijdens een online-discussieavond op dinsdag 25 oktober.

Het provinciale team is ervan overtuigd dat, wanneer aan onderstaande criteria is voldaan, succesvol kan en zal worden meegedaan met de Provinciale Statenverkiezingen in 2023, en het landelijke bestuur stemt hiermee in.

Volt regio Zwolle is samen met regio’s Deventer en Twente hard bezig om zich voor te bereiden aan deelname van de provinciale statenverkiezingen 2023. Om de kwaliteit te waarborgen heeft de provinciale stuurgroep, bestaand uit bestuursleden van alle regio’s een aantal kwaliteitscriteria opgesteld.

Samen met het landelijk bestuur hebben we afspraken gemaakt die wij als minimale vereiste zien om succesvolle deelname te garanderen. Als we de afspraken niet kunnen waarmaken zullen we ons terugtrekken voor deelname aan de PSV 2023.

Een van de belangrijkste vereisten voor deelname is uiteraard het hebben van genoeg kandidaten! En, dat lijkt gelukt te zijn! De kandidaten commissie is druk bezig met de gesprekken en op zondag 11 december wordt de kandidaten lijst officieel vastgesteld.

We zijn momenteel bezig met het organiseren van een inloopavond voor geïnteresseerde Volt leden uit heel Overijssel eind Augustus. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit delen. Houd de WhatsAppgroep en de website in de gaten!.

Concept-beleidsprogramma provincie klaar