Volt Overijssel

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Volt regio Zwolle is samen met regio’s Deventer en Twente hard bezig om zich voor te bereiden aan deelname van de provinciale statenverkiezingen 2023. Om de kwaliteit te waarborgen heeft de provinciale stuurgroep, bestaand uit bestuursleden van alle regio’s een aantal kwaliteitscriteria opgesteld.

Samen met het landelijk bestuur hebben we afspraken gemaakt die wij als minimale vereiste zien om succesvolle deelname te garanderen. Als we de afspraken niet kunnen waarmaken zullen we ons terugtrekken voor deelname aan de PSV 2023.

Een van de belangrijkste vereisten voor deelname is uiteraard het hebben van genoeg kandidaten! Mocht je geïnteresseerd zijn om jezelf kandidaat te stellen of vragen hebben hierover, neem dan contact op via jelle.houben@volteuropa.org

Het provinciale team is ervan overtuigd dat, wanneer aan onderstaande criteria is voldaan, succesvol kan en zal worden meegedaan met de Provinciale Statenverkiezingen in 2023, en het landelijke bestuur stemt hiermee in.

We zijn momenteel bezig met het organiseren van een inloopavond voor geïnteresseerde Volt leden uit heel Overijssel eind Augustus. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit delen. Houd de WhatsAppgroep en de website in de gaten!.