Fractiepost

Begrotingsdebat 2023
Update raadsvergaderingen 11 november 2022

Onze bijdrage in het begrotingsdebat 2023

11 november jl. heeft de Zwolse gemeenteraad het begrotingsdebat gevoerd. Tijdens dit debat hebben de fractievoorzitters van de 10 Zwolse partijen hun visie gegeven over de begroting van 2023. Voor ons was dit de eerste begroting en daarmee ook de eerste Algemene Beschouwingen van onze fractievoorzitter. Onze bijdrage vind je hier (schriftelijk) terug. Ook kan je hier de video vinden (druk op “Start nu”).

Europabeleid
Met deze bijdrage hebben we een aanzet gemaakt voor ‘Europabeleid’ binnen de gemeente Zwolle. Met dit Europabeleid willen we allereerst in kaart hebben gebracht hoeveel subsidie Zwolle in de afgelopen periode uit Europa heeft binnengehaald, zodat duidelijk wordt wat het (financiële) belang van Europa voor onze regio is en hoe wij door samen te werken met Brussel nog meer kansen kunnen creëren voor onze gemeente. Tegelijkertijd willen we dat de gemeente beleid opstelt waarmee de gemeente zo effectief mogelijk Europese subsidies kan aanvragen.

Generatietoets
Ook hebben wij aangegeven dat wij graag zien dat de gemeente Zwolle bij het opstellen van beleid een ‘generatietoets’ gaat hanteren. Dit, om in beeld te brengen in hoeverre Zwols beleid de volgende generaties (zowel op korte als op lange termijn) kan gaan beïnvloeden. Wij vinden namelijk dat het voor bv. de jongeren niet altijd even duidelijk is hoe ons beleid hen beïnvloedt.

Beide onderwerpen werden door het College positief ontvangen en het College gaf daarbij aan met beide punten aan de slag te gaan!

Moties & amendementen
Naast onze eigen bijdrage hebben wij, samen met andere partijen uit de Zwolse gemeenteraad, een 19-tal moties en amendementen (mee) ingediend. Deze 19 moties en amendementen zijn allemaal aangenomen! Via de link Mee ingediende amendementen en moties Begroting 2023 kan je een overzicht van deze moties en amendementen terugvinden met een link naar de desbetreffende motie of amendement.

Nieuwe samenstelling fractie Volt Zwolle
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie mededelen dat Annejorien Prlns per 07.11.2022 is gestopt als burgerlid van de gemeenteraad van Zwolle namens onze fractie. Sinds afgelopen zomer heeft niet alleen Jan Borgert zich aangesloten bij de fractie, ook Alieke Ramos Marta-Pijl heeft zich aangesloten. Beide waren reeds beschikbaar als kandidaat op onze kandidatenlijst. De hele samenstelling van de fractie van Volt vind je
hier.

Agendering "Samenhangende en duurzame aanpak vluchtelingen opvang" Update raadsvergadering 5 september 2022

Nederland bevindt zich in een opvangcrisis. Door onvoldoende opvangplekken, ontstaan er mensonterende situaties, zoals in Ter Apel. Hier moet direct op gereageerd worden. Onze gemeente vangt structureel vluchtelingen en asielzoekers op en neemt daarmee haar verantwoordelijkheid. En daar zijn wij trots op. Als gemeente hebben we niet alleen voorbeeldfunctie voor onze inwoners, maar ook voor de rest van Nederland. Het mag duidelijk zijn dat de crisismodus waar we nu steeds in terechtkomen ten koste gaat van de kwaliteit, het proces, het draagvlak en de toekomst van de opvang.

We leven namelijk in een erg onzekere wereld met de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering - en het is daarbij te verwachten dat er nog meer vluchtelingen komen. Noodopvang vormt hiervoor geen duurzame oplossing. Deze opvangcrisis is echter een beleidscrisis en het asielvraagstuk is een maatschappelijk vraagstuk.

De complexiteit van het vraagstuk en de impact die het op alle betrokkenen heeft verdient een lange termijn visie én oplossing. Dus laten we nou eens, zoals we dat met de gehele raad sinds onze aanstelling al vaker zeggen: nu echt eens de kern *samen* bespreken. Laten we deze situatie de aandacht geven die alle betrokken partijen verdienen en antwoorden proberen te vinden op vragen zoals:

  • Hoe gaan wij - als stad, als gemeente Zwolle - om met de ontstane situatie?

  • Hoe kunnen wij in de toekomst voorkomen dat we in deze situaties terechtkomen?

  • Wie nemen wij hierin mee en op welke wijze?

Deze aspecten moeten bespreekbaar worden, zodat er een samenhangende, structurele en duurzame aanpak van de vluchtelingenopvang ontstaat. Dát gesprek willen wij voeren met onze stad - want dat verdienen onze inwoners.

Ons agenderingsverzoek is daarmee gericht op een bredere vraag, uitgebreider dialoog en een meer duurzame oplossing - juist omdat de situatie ook aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen op andere beleidsterreinen raakt, waaronder ruimtelijke ordening, wonen, zorg, sociaal beleid en werk. Om hiervoor überhaupt de mogelijkheid te creëren om tot een gedegen oplossing te komen moeten alle verschillende aspecten van onze opvang in samenhang worden bekeken.

Zie tevens de bijdrage in beeld en geluid op Instagram

Persbericht 5 september 2022

Zwolse politiek steunt bijdrage Zwolle in opvangchaos en wil in gesprek over toekomstige bijdrage

Volt, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en het CDA steunen het snelle handelen van het college in het bieden van crisisnoodopvang in Hotel Lumen en de opvangboot in de Prinses Margriethaven. Zij vinden het belangrijk dat Zwolle haar verantwoordelijkheid neemt in de opvangchaos die is ontstaan in Nederland en hopen dat het college die positieve grondhouding vasthoudt bij mogelijke toekomstige vragen van het COA.

Daarbij willen de partijen gezamenlijk in gesprek met het college, het COA, Vluchtelingenwerk, andere betrokken organisaties én de Zwollenaar over de toekomst van tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen die wachten op hun asielaanvraag: wat kunnen we nog verwachten of meer bieden in Zwolle? Hoe betrekken we onze inwoners zorgvuldig? De partijen doen dit verzoek vanavond tijdens de eerste raadsvergadering van het politieke jaar.


Zwolle als veilige thuishaven

Veel vluchtelingen vonden de afgelopen jaren een veilige thuishaven in Zwolle: in een asielzoekerscentrum in de Wipstrik, in de IJsselhallen of in een omgebouwd kantoor op de Oosterenk. Zwolle heeft een traditie van het opvangen van mensen in een kwetsbare positie. Altijd met een warm hart en een koel hoofd. Zorgen van inwoners worden gehoord, grote protesten blijven uit.

De huidige opvangchaos met als dieptepunt de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel vraagt weer om een warm hart en een koel hoofd: de locaties liggen niet voor het oprapen en als we niet willen dat mensen vanavond op straat slapen moeten er snel beslissingen worden genomen. Het Zwolse college aarzelt gelukkig niet en biedt mensen in onze stad een warm en veilig onderkomen. Dat is nu vaak tijdelijk in een hotel of op een cruiseschip in de Prinses Margriethaven in Holtenbroek.


Dat er daarbij soms iets anders gaat dan bedoeld is vervelend, vooral in tijden waarin het vertrouwen van inwoners in de overheid al laag is. Het is voor deze partijen echter geen reden om het enige weken geleden aangevraagde spoeddebat door Swollwacht en de VVD te steunen. Met het verzoek dat vanavond door deze zeven partijen wordt ingediend willen we een breder én uitvoeriger dialoog voeren over de toekomstige bijdrage van Zwolle in crisisnoodopvang, zowel onderling als met verschillende andere organisaties. Onderdeel van deze brede discussie zal ook de (wijze van) communicatie vanuit de gemeente richting de Zwollenaar betreffen.


Brede steun voor opvang in de gemeenteraad

Voor de zomer heeft de gemeenteraad nog haar brede steun uitgesproken voor diverse opvanglocaties in de stad, zoals tijdelijk aan de Meeuwenlaan en in de toekomst voor permanente locaties verspreid over de stad. Begin dit jaar sprak de gemeenteraad zich uit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, in 2020 sprak de raad zich ook in ruime meerderheid uit om kinderen uit kamp Moria op te vangen en in 2016 besloot de gemeenteraad dat er een permanent azc in Zwolle kon komen.


Volt – Cankut Ercan

D66 – Marco van Driel

PvdA – Patty Wolthof

GroenLinks – Anja Roelfs

Partij voor de Dieren – Debbie Mathijsen

ChristenUnie – Ruben van de Belt

CDA - Jan Nabers

Eerder verschenen;

5 juni 2022

Bijna 3 maanden in de raad

Het is bijna 3 maanden na onze zetelwinst in de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een korte terugblik! En wat hebben we al veel gedaan. Op 30 maart is Cankut Ercan geïnstalleerd en op 19 april zijn Annajorien Prins en Janet Manden als burgerraadsleden geïnstalleerd. Met z’n 3-en voeren wij het woord in de raad namens Volt Zwolle.

In de afgelopen weken hebben wij een portefeuilleverdeling gemaakt, hebben we input geleverd voor de formatie, een reactie gegeven op het coalitieakkoord en is onze eerste motie ingediend en aangenomen! Veel werk, maar we hebben de smaak te pakken! Er is nog één maand te gaan voor het zomerreces. We zien ernaar uit om jullie op het lokale congres van 29 juni uitgebreid te vertellen over de ervaringen van de afgelopen tijd.

Mocht je in de tussentijd al iets met ons willen bespreken, stuur ons een berichtje. Wil je meer lezen over onze avonturen? Lees hier verder


Agendering "Samenhangende en duurzame aanpak vluchtelingen opvang" Update raadsvergadering 5 september 2022